Kim Wilde

Kim Wilde
Me.Style
Autumn 2011
shot by Nicolas Kantor
  • KANTOR_MESTyle_KimWilde_Selection_5_web
  • KANTOR_MESTyle_KimWilde_Selection_23_web
  • KANTOR_MESTyle_KimWilde_Selection_17_web
  • KANTOR_MESTyle_KimWilde_Selection_30_web
  • KANTOR_MESTyle_KimWilde_Selection_25_web