Me.Style Joy D.

Joy, Max, Roberto & Samon
Me.Style
Autumn 2011
shot by Nicolas Kantor
  • KANTOR_MESTYLE_PARISBAR__4_web
  • KANTOR_MESTYLE_PARISBAR__9_web
  • KANTOR_MESTYLE_PARISBAR__16_web
  • KANTOR_MESTYLE_PARISBAR__21_web
  • KANTOR_MESTYLE_PARISBAR__25_web
  • KANTOR_MESTYLE_PARISBAR__36_web